Tjänster

 • Kopparnät
  • Spridningsnät i företagslokaler (nybyggnationer samt kompletteringar i befintliga lokaler)
  • Spridningsnät/kommunikation i Serverhallar
  • Stamnät
  • Felsöking och reparation
  • Behovsanalys

 • Fibernät
  • Blåsfiber
  • Stamnät
  • Fibersvetsning
  • Felsökning och reparation
  • Behovsanalys

 • Svagströmsinstallationer
  • Behjälpliga med alla typer av kabeldragningar samt installationer, exempelvis
   • Larm/passage
    Brand
    Automation
    Styrteknik

 • Avvecklingsarbeten i kontor och serverhallsmiljöer
  • Kabelsanering/rivning
  • Nedmontering av rack, switchar samt övrig utrustning

 • Aktiv utrustning
  • Montage/inkoppling av WIFI
  • Montage/inkoppling av AV-lösningar
  • Montage/inkoppling av CCTV
  • Montage/inkoppling av switchar
  • Behjälpliga vid IT-flyttar

 • Rack och inredning
  • Montage av utrustning i serverrack
  • Leverans, inbärning samt montage av serverrack/serverskåp
  • Arbetsplatsanpassning/bordskablering (förse arbetsplatser med EL, nätverk, skärmar, dockningsstationer etc)